Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ‘ΟΙ ΟΘΩΝΟΙ’
Καλούμε τα μέλη μας στην Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Τετάρτη 7/12/2011
και επί μη απαρτίας θα επαναληφθεί την
Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2011
Τόπος και ώρα σε νεώτερη ανακοίνωση
Θέματα
1. Έγκριση οικονομικής διαχείρισης 2009-2011
2. Διοικητικός απολογισμός
3. Ορισμός Ημερομηνίας Αρχαιρεσιών
4. Διάφορες ανακοινώσεις
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...