Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

Επιστολή Αντιδημάρχου Οθωνών προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) για το θέμα των κεραιών στους Οθωνούς

Με επιστολή του προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), ο Αντιδήμαρχος Οθωνών Αναστάσιος Κασίμης  έστειλε την ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Οθωνών, που πάρθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2011, που  επιβεβαιώνει το γεγονός ότι όλες οι  κεραίες τηλεφωνίας που βρίσκονται σε ολόκληρο το νησί των Οθωνών απέχουν απόσταση μικρότερη από...
500 μέτρων από τους οικισμούς, ζητείται η εξακρίβωση της νομιμότητάς τους, η ποσότητα της ακτινοβολίας που εκπέμπουν και απαιτούν την απομάκρυνσή τους από το νησί.
Η επιστολή κοινοποιείται στους βουλευτές του Νομού Κέρκυρας, στους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες και στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.
Δείτε την επιστολή του Αντιδημάρχου, την απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Οθωνών και το αίτημα κατοίκων του νησιού:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...