Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

Η απάντηση του Γ.Γ. Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής στην επιστολή Περιφερειάρχη

Κύριε Περιφερειάρχη,
Σε απάντηση της από με Α.Π.: Γ.Π.327/24-11-11 επιστολή σας, παρακαλώ βρείτε παρακάτω διευκρινίσεις επί του θέματος:
1. Με την Αρ. 8322.11/02/2011 Απόφαση ΥΠΑΑΝ επαναπροσδιορίστηκε η Ζώνη Λιμένα ΟΛΚΕ ΑΕ, προκειμένου να περιλαμβάνει και τον λιμένα ΠΟΡΤΟ της Ερείκουσας.
Η εν λόγω Απόφαση δεν μεταβάλλει κανένα άλλο στοιχείο ως προς την αρμοδιότητα ή την δικαιοδοσία του ΟΛΚΕ Α.Ε.
Στο κείμενο της απόφασης γίνεται αναφορά στην....
 γεωγραφική περιοχή δικαιοδοσίας του ΟΛΚΕ ΑΕ, η οποία καθορίστηκε με το ΠΔ 390/93 και περιλαμβάνει τα παράλια ολόκληρου του Νομού Κερκύρας.
2. Με το Π.Δ. 390/1993 (Α'-165) προσδιορίστηκε, μεταξύ άλλων, η περιοχή δικαιοδοσίας του Λ.Τ. Ν. Κέρκυρας (παράλια του οικείου νομού) στην οποία βέβαια περιοχή δικαιοδοσίας περιλαμβάνονται οι χώροι στους οποίους δεν έχει ανατεθεί η χρήση και η εκμετάλλευσή τους σε άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς (Μαρίνες, ΕΟΤ, ΟΤΑ, Γ.Γ. Αθλητισμού κλπ.).
3. Ο καθορισμός και η εξομοίωση χώρων σε Ζώνη Λιμένα συνιστά μια εδαφική και θαλάσσια περιοχή (Ζώνη Λιμένα) μέσα στην οποία το διοικητικό όργανο, εν προκειμένω ο Οργανισμός Λιμένα Κέρκυρας Α.Ε., ασκεί την καθ' ύλη αρμοδιότητα του και στηρίζεται στη σχέση των θεμάτων που υπάγονται στην καθ' ύλη αρμοδιότητα προς ορισμένο τόπο. Δηλαδή η έννοια της περιοχής δικαιοδοσίας δεν ταυτίζεται με την περιοχή αρμοδιότητας του Οργανισμού.
4. Η δικαιοδοσία έχει την έννοια, ότι στην γεωγραφική περιοχή εντός δικαιοδοσίας του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, αυτή, εφόσον κριθεί σκόπιμο, και μετά την έκδοση Υπουργικής Απόφασης, ο Οργανισμός μπορεί να εξομοιώσει κάποιες περιοχές με ζώνη λιμένα (όπως είχε γίνει για τον λιμένα της Ερείκουσας) και να επεκταθεί η αρμοδιότητά του και στην εξομοιούμενη περιοχή.
5. Σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται η αρμοδιότητα του Οργανισμού σε όλα τα παράλια της Κέρκυρας. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει η υπό κρίση περιοχή να εξομοιωθεί πρώτα με Ζώνη λιμένα.
6. Ο τοπικός τύπος, παρανοώντας τις έννοιες της δικαιοδοσίας και της αρμοδιότητας, εσφαλμένα οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι το σύνολο των παραλίων της Κέρκυρας παραχωρούνται στον Ο.Λ. Κέρκυρας Α.Ε.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...