Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

Για τους κλωβούς των υδατοκαλλιεργειών όλοι οι φορείς και οι αρμόδιοι της Κέρκυρας ευαισθητοποιήθηκαν. Για τη συνεχιζόμενη κατάσταση στο λιμάνι Αυλάκια Οθωνών πότε θα ευαισθητοποιηθούν;


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...