Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος για θέματα παροχής υγείας στα Διαπόντια Νησιά

 Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Ερείκουσας Σπύρος Αργυρός, ο οποίος παρουσίασε με μελανά χρώματα την κατάσταση που επικρατεί στα Διαπόνια αναφορικά με τις τεράστιες ελλείψεις αγροτικών γιατρών. Σε συνδυασμό με την κακή συγκοινωνιακή σύνδεση των νησιών και τον αποκλεισμό τους πολλές φορές κατά τη χειμερινή περίοδο, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξυμένο και χρειάζεται άμεση λήψη μέτρων.
Ο κ. Αργυρός πρότεινε το εξής ψήφισμα:
«Ζητάμε από το αρμόδιο υπουργείο και τον Υπουργό Υγείας προσωπικά και με την στήριξη της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης του νομού τα εξής:
1. Τροποποίηση της διάταξης σύμφωνα με την οποία οι ιατροί που προτίθενται να λάβουν ειδικότητα δεν θα διατελούν σε λίστα προτεραιότητας, εξαρτώμενη από το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών αλλά κατόπιν εξετάσεων. Να προστεθεί η δυνατότητα βαθμολογικού μπόνους σε περίπτωση προϋπηρεσίας σε άγονο νησί.
2. Την άμεση στελέχωση των κενών θέσεων στα άγονα αγροτικά ιατρεία των Διαποντίων Νήσων για να σταματήσει η ταλαιπωρία που υφίστανται οι κάτοικοι.
3. Το προνόμιο της αμοιβής ειδικευόμενων ιατρών γενικής ιατρικής επιμελητή Α’ που κατόπιν πενταετούς μονίμου προϋπηρεσίας των σε άγονο νησί να μετατίθεται σε Κ.Υ. ή Νοσοκομείο της επιλογής του εφ’ όσον τους δέχονται εκεί».
Το Σώμα ψήφισε ομόφωνα την έκδοση του προτεινόμενου ψηφίσματος για τα θέματα υγείας στα Διαπόντια Νησιά.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...