Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

Ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Οθωνών για παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου του πρώην Κοινοτικού Γραφείου στον Πολιτιστικό Σύλλογο "Οι Οθωνοί"


Κατά τη χθεσινή συνεδρίασή της η Δημοτική Κοινότητα Οθωνών, με ομόφωνη απόφασή της, αποφάσισε να παραχωρήσει τη χρήση του κτιρίου του πρώην Κοινοτικού Γραφείου Οθωνών στον Πολιτιστικό Σύλλογο  "Οι Οθωνοί", ύστερα από αίτημα του συλλόγου.
Έτσι για πρώτη φορά στην ιστορία του ο πολιτιστικός σύλλογος...
θα αποκτήσει στέγη στους Οθωνούς, προκειμένου απρόσκοπτα να  αναπτύξει όλες τις πολιτιστικές του δραστηριότητες.
Η απόφαση αυτή θα εγκριθεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...