Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

Η απόφαση του Δ.Σ. Κέρκυρας για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για τη χρηματοδότηση της Πράξης: Αποκατάσταση τριών ΧΑΔΑ και προμήθεια εξοπλισμού προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς απορριμμάτων των Διαποντίων Νήσων μετά το κλείσιμο των ΧΑΔΑ

Ολόκληρη η απόφαση του Δ.Σ. Κέρκυρας για την υποβολή πρότασης στην 4.7 Πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για τη χρηματοδότηση της Πράξης «Αποκατάσταση τριών ΧΑΔΑ και προμήθεια εξοπλισμού προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς απορριμμάτων των Διαποντίων Νήσων μετά το κλείσιμο των ΧΑΔΑ...
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...