Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

Συγχώνευση οικογενειακών μερίδων Δήμου Κέρκυρας μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη

Συγχωνεύονται οι οικογενειακές μερίδες
Οι δημότες που έχουν διπλές οικογενειακές μερίδες στο Δήμο Κέρκυρας  θα πρέπει μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου να προσέλθουν στα ΚΕΠ και να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ποια από τις δύο οικογενειακές μερίδες επιθυμούν να διατηρήσουν ενεργή και στην οποία θα μεταφερθούν όλες οι κανονικές εγγραφές.
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής...
οι Υπηρεσίες του Δήμου Κέρκυρας θα προβούν στη συγχώνευση των διπλών οικογενειακών μερίδων σε μία και συγκεκριμένα σε εκείνη του ενός συζύγου που περιλαμβάνει τις περισσότερες κανονικές εγγραφές.

 Δείτε την ανακοίνωση του Δήμου:
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Συγχώνευση οικογενειακών μερίδων Δήμου Κέρκυρας μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη ( 23/01/2012 )
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ-ΕΚΛΟΓΩΝ

Αρ.Πρωτ:5741 Κέρκυρα 23 Ιανουαρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: «Συγχώνευση οικογενειακών μερίδων Δήμου Κέρκυρας μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη»

Παρακαλούνται οι δημότες που έχουν διπλές οικογενειακές μερίδες στο Δήμο Κέρκυρας (πχ ,ο ένας σύζυγος ήταν δημότης του πρώην Δήμου Κερκυραίων και η σύζυγος ήταν δημότισσα του πρώην Δήμου Αγίου Γεωργίου, κ.ο.κ.) θα πρέπει μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου να προσέλθουν στα ΚΕΠ και να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ποια από τις δύο οικογενειακές μερίδες επιθυμούν να διατηρήσουν ενεργή και στην οποία θα μεταφερθούν όλες οι κανονικές εγγραφές.
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι Υπηρεσίες του Δήμου Κέρκυρας θα προβούν στη συγχώνευση των διπλών οικογενειακών μερίδων σε μία και συγκεκριμένα σε εκείνη του ενός συζύγου που περιλαμβάνει τις περισσότερες κανονικές εγγραφές.
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου στα Γραφεία όλων των Δημοτικών Ενοτήτων και να κοινοποιηθεί στα ΜΜΕ.
Ο
Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γεώργιος Πανταζής
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...