Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

10.477 + 2.200 συμβάσεις στους ΟΤΑ

Mάγειροι και τραπεζοκόμοι θα προσληφθούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς
Προτεραιότητα στις ειδικότητες που αφορούν κοινωνικές υπηρεσίες
Νέες προσλήψεις 10.477 συμβασιούχων στους ΟΤΑ για το 2012, με παράλληλη ενεργοποίηση 2.200 συμβάσεων που έχουν εγκριθεί από το 2011 και δεν έχουν αξιοποιηθεί, προβλέπουν κυβερνητικές αποφάσεις οι οποίες θα δημοσιευτούν εντός των επόμενων ημερών. Συγκεκριμένα έχει δημοσιοποιηθεί...
η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με την οποία προβλέπεται η πρόσληψη 4.477 συμβασιούχων ορισμένου χρόνου ή έργου στους ΟΤΑ α' και β΄ βαθμού. Από το σύνολο των συμβασιούχων, οι 2.000 θα πληρώνονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, οι 1.677 από ερευνητικά προγράμματα και 800 από τα αντίτιμα που καταβάλουν οι δημότες στους ΟΤΑ για διάφορες υπηρεσίες. Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει η κατανομή των θέσεων ανά δήμο.

Προτεραιότητα στις θέσεις που θα εγκριθούν, θα έχουν ειδικότητες που αφορούν τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ αλλά και εποχικές θέσεις που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία υπηρεσιών των ΟΤΑ το καλοκαίρι. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η πλειονότητα των θέσεων που θα εγκριθούν αφορούν:
  • Βρεφονηπιοκόμους
  • Βοηθούς βρεφονηπιοκόμους
  • Μαγείρους (για βρεφονηπιακούς σταθμούς)
  • Τραπεζοκόμους
  • Βοηθητικό προσωπικό σε βρεφονηπιακούς σταθμούς (καθαρίστριες)
  • Γυμναστές (αθλητικοί οργανισμοί)
  • Ναυαγοσώστες
  • Προσωπικό για πυρασφάλεια
  • Βοηθητικό προσωπικό σε κοινωνικές υπηρεσίες (ΚΑΠΗ κ.τ.λ.)
  • Μουσικούς και καλλιτέχνες για τα Δημοτικά Ωδεία και τα Πνευματικά Κέντρα.
Τα προσόντα
Οσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς που θα προκηρύξουν άμεσα οι ΟΤΑ θα πρέπει να διαθέτουν:
- ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
- ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ κ.ά.
- ΔΕ Μαγείρων
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής τέχνης ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλοι ισότιμοι τίτλοι σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
6.000 θέσεις σε Καθαριότητα, Υδρευση και Αποχέτευση
Πιθανότατα και σήμερα να δημοσιοποιηθεί η υπουργική απόφαση που αφορά την πρόσληψη εποχικού προσωπικού 6.000 συμβασιούχων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες της καθαριότητας και της ύδρευσης και αποχέτευσης. Οι υπάλληλοι που θα προσληφθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου για ανταποδοτικούς τομείς των ΟΤΑ δεν θα υπόκεινται σε έγκριση από τη διυπουργική επιτροπή για τις προσλήψεις, ούτε στον περιορισμό της μείωσης κατά 10% των συμβασιούχων για το 2012. Αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης σε ΦΕΚ θα ακολουθήσει η κατανομή των θέσεων ανά ΟΤΑ και μέχρι τα τέλη Απριλίου θα γίνουν οι προκηρύξεις από τους δήμους.
Νίκος Β. Τσίτσας

Πηγή:  http://www.ethnos.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...