Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Τέλος στη διαρχία στις Δημοτικές Νησιωτικές Κοινότητες με τον "Καλλικράτη 2". Τι θα γίνει με τους Αντιδημάρχους;

Το σχέδιο νόμου για τον "Καλλικράτη 2", πάει προς ψήφιση στη Βουλή. Το "περιβόητο" άρθρο 207 του "Καλλικράτη", αντικαθίσταται για δεύτερη φορά, δίνοντας στους προέδρους των Δημοτικών Νησιωτικών Κοινοτήτων όλες τις αρμοδιότητες διαχείρισης των θεμάτων των νησιών, θέλοντας, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική Έκθεση, να σταματήσει...
η διαρχία που επικρατεί μέχρι σήμερα, αφού τις ίδιες σχεδόν αρμοδιότητες έχουν οι πρόεδροι και οι αντιδήμαρχοι των νησιών, όπως συμβαίνει άλλωστε και στο δήμο Κέρκυρας.
Οπωσδήποτε, τίθεται  το ερώτημα, τι θα γίνει με τους αντιδημάρχους των Διαπόντιων Νησιών και τις αρμοδιότητές τους, που  σήμερα, έχουν σε μεγάλο βαθμό τις ίδιες αρμοδιότητες με τους προέδρους των νησιών;

Δείτε  το Σχέδιο Νόμου, την Αιτιολογική Έκθεση και τις θέσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας μετά τη δημοσίευση του Σχέδιου νόμου.
 ΣΧΕΔΙΟ_ΝΟΜΟΥ_ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ_ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ_6_3_2012
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ_ΕΚΘΕΣΗ_ΣΧΕΔΙΟΥ_ΝΟΜΟΥ_6_3_2012
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Δ.Ε.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...