Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

Εκδόθηκε εγκύκλιος για την εφαρμογή του προγράμματος αυτεπιστασίας στους δήμους

Την εφαρμογή και τις διαδικασίες για το πρόγραμμα της αυτεπιστασίας στους δήμους, το οποίο αφορά ανέργους, επισημαίνει σε εγκύκλιο που εξέδωσε η αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Φώφη Γεννηματά, καθώς και τις ειδικότητες που μπορούν να προσληφθούν. Σημειώνουμε, ότι η αυτεπιστασία είναι ένα πρόγραμμα για ανέργους στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να εργαστούν με σύμβαση εργασίας...
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε δημοτικά έργα. Στην εγκύκλιο δεν διευκρινίζεται με ποιον τρόπο θα πληρώνονται όσοι απασχοληθούν στην αυτεπιστασία, δηλαδή αν θα λαμβάνουν την αμοιβή τους από τον ΟΑΕΔ ή από τους δήμους.
Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, λαμβάνοντας υπόψη τη νέα οικονομική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί, με βασικό γνώρισμα τη διαρκώς αυξανόμενη ανεργία, το υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με το συναρμόδιο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά και το ΑΣΕΠ, έθεσε σε νέα βάση το θεσμό της αυτεπιστασίας.

Έτσι, με τις διατάξεις του ν. 4024/2011 προβλέπεται, για πρώτη φορά, η άντληση έκτακτου προσωπικού αυτεπιστασίας από τον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, που καταρτίζεται για το σκοπό αυτό από τον ΟΑΕΔ, έπειτα από δημόσια πρόσκληση και υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους και με επιλογή βάσει σαφώς καθορισμένων και μοριοδοτούμενων κριτηρίων.

Όσον αφορά τις ειδικότητες από τις οποίες δύναται να επιλέξουν προσωπικό οι φορείς είναι οι εξής: ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων, ΔΕ Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών, ΔΕ Τεχνιτών Σιδεράδων, ΔΕ Υδραυλικών, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων και ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.

Επισημαίνεται δε ότι ο φορέας πρόσληψης (ΟΤΑ) είναι αρμόδιος για τον έλεγχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, ενώ εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, ο φορέας υποχρεούται να προβεί στην πρόσληψη των επιλεγέντων εντός προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του από τον ΟΑΕΔ.

Προστίθεται δε ότι το προσωπικό απολύεται αυτοδικαίως μόλις περατωθεί το έργο ή λήξει η διάρκεια της σύμβασής του, χωρίς καμία αποζημίωση για την αιτία αυτή και χωρίς διαπιστωτική πράξη.

Στην εγκύκλιο δεν διευκρινίζεται με ποιον τρόπο θα πληρώνονται όσοι απασχοληθούν στην αυτεπιστασία, δηλαδή αν θα λαμβάνουν την αμοιβή τους από τον ΟΑΕΔ ή από τους δήμους.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος αναφέρει: «Οι αποδοχές καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.1876/1990, όπως ισχύει. Οι δαπάνες για την αμοιβή του και για τις σχετικές εργοδοτικές επιβαρύνσεις καταβάλλονται από τις διατιθέμενες για το έργο πιστώσεις».
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...