Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

Ο Δήμος Κέρκυρας και ο νέος προϋπολογισμός του

 Άρθρο του Στέφανου Πουλημένου
O ψηφισμένος πλέον δημοτικός προϋπολογισμός του 2012, περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα ομολογημένο στοιχείο πλασματικότητας, που είναι η αναγραφή στο σκέλος των εσόδων, ενός ποσού 16.632.120 ευρώ, ως προβλεπόμενο από το προϊόν μη εγκεκριμένου δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η αναγραφή αυτή κρίθηκε αναγκαία και συστήθηκε από το υπουργείο Eσωτερικών, προκειμένου να τηρηθεί τυπικά η υποχρέωση για ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, την ίδια ώρα που επιβλήθηκε...
η υποχρεωτική αναγραφή όλων των υποχρεώσεων του ενιαίου Δήμου που παραλήφθηκαν από τους "καποδιστριακούς" Δήμους.
Ορθά το υπουργείο έδωσε τις σχετικές οδηγίες για να αποτυπωθεί κατά τον πληρέστερο δυνατό τρόπο, η οικονομική κατάσταση του Δήμου. Πληρέστερο γιατί ακόμη δεν μπορούμε ακόμη να μιλάμε με απόλυτο τρόπο, για την πλήρη αποτύπωση των οικονομικών υποχρεώσεων, δεδομένου ότι:
• Εκκρεμεί η εκκαθάριση των καταργημένων Δημοτικών Επιχειρήσεων, που θα μεταφέρουν νέες μικρές ή μεγάλες υποχρεώσεις στο Δήμο, κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Νόμου και
• Υπάρχουν ακόμη μη τιμολογημένες υποχρεώσεις του Δήμου, αφού οι έχοντες λαμβάνειν επαγγελματίες ευρισκόμενοι σε αδυναμία να (προ)καταβάλλουν ΦΠΑ, μεταθέτουν χρονικά την έκδοση των τιμολογίων όταν φανεί στον ορίζοντα δυνατότητα να εξοφληθούν από το Δήμο.
Εκείνοι που έχουν μελετήσει προσεκτικά τον προϋπολογισμό του Δήμου, έχουν διακρίνει στο κεφάλαιο των εσόδων, εγγραφές που είναι πολύ πιθανόν να αποδειχτούν υψηλότερες απ' αυτές που θα πραγματοποιηθούν, καθώς διανύουμε περίοδο με μεγάλες δυσκολίες ν΄ ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, τόσο πολλές από τις επιχειρήσεις του νησιού μας, όσο και μέρος από τα νοικοκυριά με πολύ χαμηλά εισοδήματα.
Πέραν αυτών, επισφαλή είναι και τα ποσά τα οποία έχουν αναγραφεί ως προερχόμενα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και τη Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ), καθώς οι χρηματοδοτικές αυτές πηγές συναρτώνται άμεσα με την πορεία υλοποίησης του κρατικού προϋπολογισμού και την εξέλιξη των Δημοσίων Εσόδων.
΄Ετσι, η ρευστή εικόνα που διαμορφώνεται με τα δεδομένα αυτά στο σκέλος των εσόδων του Δημοτικού προϋπολογισμού, έχει αναπόφευκτα επιπτώσεις στην υλοποίηση των αναγεγραμμένων στο σκέλος των εξόδων, προβλέψεων.
Αυτό σημαίνει ότι, οι αναμένοντες εξόφληση, εργολάβοι, επαγγελματίες και προμηθευτές, θα πρέπει "να κρατούν μικρό καλάθι". Οι πληρωμές θα συνεχιστούν μεν κι εφέτος αλλά με αργούς ρυθμούς και τμηματικά, καθώς οι οικονομικές δυνατότητες του Δήμου εξακολουθούν να είναι περιορισμένες.
Η μισθοδοσία ωστόσο των εργαζομένων, που το κόστος της αναγράφεται αισθητά μειωμένο, φαίνεται πως είναι εξασφαλισμένη, στο βαθμό βέβαια που δεν προκύψει κάποια δραματική απρόοπτη εξέλιξη στα δημόσια οικονομικά.
Την ίδια ώρα, τα έξοδα διοίκησης του Δήμου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και μερικές από τις επιμέρους λειτουργίες αμφιλεγόμενης απόδοσης που απορροφούν σημαντικούς πόρους, δείχνουν πως υπάρχουν ακόμη περιθώρια μείωσης και εξορθολογισμού των δαπανών αυτής της κατηγορίας.
Με τα δεδομένα αυτά, μοιάζει "χλομή" η δυνατότητα υλοποίησης και του, περιορισμένης έκτασης, τεχνικού προγράμματος του Δήμου, με τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες να βρίσκονται για δεύτερη χρονιά, σε πλήρη αδυναμία ν' ανταποκριθούν και στις στοιχειώδεις ανάγκες των χωριών τους, όχι για την εκτέλεση νέων έργων, αλλά και για την απλή συντήρηση ακόμη των υπαρχουσών εγκαταστάσεων και υποδομών.
Η ύπαιθρος Κέρκυρα ειδικά, βιώνει με τον πλέον αρνητικό τρόπο την υλοποίηση του "Καλλικράτη", μέσα από το, διαμορφωμένο τοπικά, συγκεντρωτικό διοικητικό μοντέλο και σε συνδυασμό με την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Δήμος και τα κριτήρια της κατανομής των όποιων διαθέσιμων πόρων του.
Και τούτο είναι κάτι, που πρέπει έγκαιρα - τώρα - να το δει και να το σταθμίσει η Δημοτική αρχή, προκειμένου να πάρει αποφάσεις που θα κατατείνουν στην πλέον ορθολογική κατανομή των πόρων σε ολόκληρο το νησί και την ισότιμη μεταχείριση του συνόλου των πολιτών. Για να γίνει δε αυτό, απαιτείται - όπως και άλλες φορές έχουμε σημειώσει - διοικητική αναδιάρθρωση του Δήμου, με ουσιαστικά αποκεντρωμένη λειτουργία των υπηρεσιών του, κατά το δυνατόν πλησιέστερα προς τους πολίτες του.
* Είναι διευθυντής της εφημερίδας Η Κέρκυρα Σήμερα, πρώην νομάρχης Κερκύρας,.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...