Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

Την Παρασκευή ξεκινάει η συζήτηση του "Καλλικράτη 2" στη Βουλή-Τι προβλέπεται για αντιδημάρχους και προέδρους των Δημοτικών Νησιωτικών Κοινοτήτων

Ολοκληρώθηκε χθες Δευτέρα από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, η επεξεργασία των ρυθμίσεων για το νομοσχέδιο που αφορά αλλαγές του υπουργείου Εσωτερικών για τον "Καλλικράτη". ΠΑΣΟΚ και ΝΔ συμφώνησαν σε αλλαγές που έγιναν όσον αφορά τους αντιδημάρχους των Δημοτικών Νησιωτικών Κοινοτήτων, που αρχικά προβλεπόταν...
η κατάργησή τους, αλλά ύστερα από πολλές πιέσεις που ασκήθηκαν από αντιδημάρχους των νησιών, τελικώς διατηρούνται. Η συζήτηση στη Βουλή έχει προγραμματισθεί να διεξαχθεί σε δυο συνεδριάσεις και ξεκινάει το πρωί της Παρασκευής, οπότε κατά πάσα πιθανότητα, αναμένεται η ψήφισή του τη Μ. Δευτέρα. Διαβάστε αποκλειστικά, αναλυτικά, στο naxos-news.gr, ποιες αρμοδιότητες προβλέπεται να έχουν οι αντιδήμαρχοι και ποιες οι πρόεδροι των Δημοτικών Νησιωτικών Κοινοτήτων.
 Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, όπως τροποποιήθηκε μετά τη συζήτησή του από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, προχωρούν, μεταξύ άλλων, προς ψήφιση:

Στο άρθρο 207, αναφέρεται, ότι ορίζονται αντιδήμαρχοι για τις Δημοτικές Νησιωτικές Κοινότητες, σύμβουλοι της πλειοψηφίας του δήμου με αρμοδιότητες:

1. Την υλοποίηση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης, απασχόλησης και τουριστικής προβολής.
Εκπόνηση μελετών
Εκτέλεση έργων και προμηθειών
Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει ο δήμαρχος’

2. Ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Νησιωτικής Κοινότητας, καλείται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Νησιωτικής Κοινότητας, αλλιώς η συνεδρίαση είναι άκυρη.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, εγγράφει υποχρεωτικά στην ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Τοπικού Συμβουλίου τα θέματα που προτείνει ο αντιδήμαρχος.

Ο αντιδήμαρχος, λαμβάνει μέρος στη συνεδρίαση με δικαίωμα λόγου.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας που εκτείνεται στην εδαφική περιφέρεια ενός νησιού, αρκεί επιπλέον των οριζόμενων στο άρθρο 81 του παρόντος νόμου (Καλλικράτης) αρμοδιοτήτων και τις ακόλουθες:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκαταστημένες στη Δημοτική Κοινότητα και των δημοτικών τεχνικών συνεργείων που λειτουργούν σ’ αυτήν.

β) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα, καθώς και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, οδοποιίας καθώς και παροχής υπηρεσιών εξωρραϊσμού, καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος.

γ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα, που εγκρίνονται από τις διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της κοινότητας.

δ) Ασκεί τις αρμοδιότητες της χορήγησης αδειών καταστημάτων και αρμοδιότητας του Δήμου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και της έκδοσης πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης και της έκδοσης βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας

ε) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος που αφορά τη Δημοτική Κοινότητα.

Στο τελευταίο εδάφιο της πραγράφου 2 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
Στην περίπωση που στους νησιωτικούς δήμους, ο αριθμός των αντιδημάρχων που ορίζονται βάσει του πληθυσμού, είναι μικρότερος από τον αριθμό των Δημοτικών Ενοτήτων, τότε αυτός προσαυξάνεται, ισάριθμα με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 207 του παρόντος.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ είναι από το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης και από τη ΝΔ, ο κ. Γρηγόριος Αποστολάκος.
 
Πηγή:  http://www.naxos-news.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...