Κυριακή, 1 Απριλίου 2012

Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο η προμήθεια των δυο φωτοσημαντήρων για το λιμάνι Αυλάκια

 
Την Παρασκευή 30 Μαρτίου, κατά την πρώτη ημέρα της συνεδρίασης του Περιφερειακού  Συμβουλίου Ιονίων Νήσων που έγινε  στη Λευκάδα το διήμερο 30 και 31 Μαρτίου, μεταξύ των θεμάτων ήταν και δυο θέματα που αφορούσαν τους Οθωνούς.
Πρώτα ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την έγκριση τροποποίησης των υποέργων του έργου...
« Έργα βελτίωσης και προστασίας στο λιμάνι Αυλάκια Οθωνών - τμήμα ΙΙ: ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗ» της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας που είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας, Χρήστος Σκούρτης.
Αφορά την έγκριση της νέας εργολαβίας για την προμήθεια των δύο επιπλέον φωτοσημαντήρων που υποδείχθηκαν από την Υδρογραφική Υπηρεσία και δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη του έργου.
Δεύτερο ομόφωνα, το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε το ποσό των 17.600€ για την πληρωμή του έργου: «Επείγουσες εργασίες Αποκατάστασης λειτουργίας λιμένα «ΑΜΜΟΥ»Οθωνών προϋπολογισμού 17.600,00, που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας, Χρήστος Σκούρτης.
Αφορά την πληρωμή της εκσκαφής του λιμανιού  Άμμου που έγινε πρόσφατα.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...