Τρίτη, 17 Απριλίου 2012

Νέα προκήρυξη στο ΕΣΠΑ για μικρά νησιά και αγροτικές κοινότητες – Αφορά δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας, ΑΠΕ, πράσινες μεταφορές, διαχείριση απορριμμάτων και αειφορική διαχείριση υδάτινων πόρων

Πράσινες Αγροτικές και Νησιώτικες "Κοινότητες" - Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης.
Περίληψη: Δράσεις που αφορούν στην Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ), στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), στις πράσινες Μεταφορές, στην περιβαλλοντική αναβάθμιση, στη βέλτιστη διαχείριση απορριμμάτων, καθώς και στην αειφόρο διαχείριση υδατικών πόρων.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ “Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη” (ΕΠΠΕΡΑΑ)...

Κατηγορία δικαιούχων: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α’ και Β’ βαθμού)
Σε ποιους απευθύνεται: Καλλικρατικοί ΟΤΑ
Τί χρηματοδοτείται:
Ενδεικτικές Δράσεις του Προγράμματος είναι:
  • Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κατοικίες και Δημόσια Κτίρια
  • Πράσινες Μεταφορές – Ηλεκτροκίνηση με χρήση ΑΠΕ
  • Αποθήκευση Περίσσειας Ενέργειας από ΑΠΕ – Χρήση Τεχνολογιών Έξυπνου Δικτύου
  • Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις
  • Διαχείριση Υδατικών Πόρων – Αφαλάτωση με ΑΠΕ
  • Διαχείριση Απορριμμάτων – Ανακύκλωση, Βιοαέριο κλπ.
  • Ενίσχυση Πράσινης Επιχειρηματικότητας
  • Ηλεκτροπαραγωγή με ΑΠΕ
 
Προϋπολογισμός: € 50.000.000
Περίοδος υποβολής: Από 5/3/2012 έως 25/6/2012
Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.cres.gr
Σχετικά αρχεία θα βρείτε στη διεύθυνση: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2027
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...