Σάββατο, 26 Μαΐου 2012

Η Υπηρεσία Φάρων ζητά ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία φωτοσήμανσης του λιμανιού Αυλάκια Οθωνών

Απηύδησε με τη σειρά της και η Υπηρεσία Φάρων με την εννεάμηνη και χωρίς λόγο καθυστέρηση της προμήθειας των δυο φωτοσημαντήρων και με έγγραφό της ζητά να πληροφορηθεί για το που βρίσκεται η διαδικασία, προκειμένου να φωτοσημανθεί οριστικά το λιμάνι Αυλάκια Οθωνών!
Στο ίδιο έγγραφο αναφέρει ότι...
τα λιμενικά έργα μετά την ολοκλήρωσή τους απαιτείται να φωτοσημαίνονται οριστικά στο σύνολό τους, και όχι τμηματικά προς αποφυγή ναυτιλιακών ατυχημάτων.
Έτσι καταρρίπτονται οι ισχυρισμοί που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς για τοποθέτηση πρώτα των δυο φωτοσημαντήρων που βρίσκονται στο νησί ή την τοποθέτηση προσωρινών σημαδούρων.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...