Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

Ενιαίος φόρος 28% σε ελεύθερους επαγγελματίες και όλες τις επιχειρήσεις


Της Μαρίας Βουργάνα
Νέα σενάρια για τις αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που θα φέρουν μεγαλύτερες φορολογικές επιβαρύνσεις στους περισσότερους, βρίσκονται τώρα στο τραπέζι των συζητήσεων για τις αλλαγές στο φορολογικό σύστημα.
Το τελευταίο σχέδιο προβλέπει την επιβολή ενιαίου φόρου με συντελεστή...
28% σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής.
Πιο συγκεκριμένα, οι τελευταίες φορολογικές προτάσεις που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο και αναμένεται να συζητηθούν στη διακομματική επιτροπή για το φορολογικό προβλέπουν:
1. Ελεύθεροι επαγγελματίες - ατομικές επιχειρήσεις: Τα καθαρά εισοδήματα των αυτοαπασχολούμενων θα φορολογούνται με συντελεστή 28% από το πρώτο ευρώ. Πρόκειται για το τέταρτο κατά σειρά σενάριο για τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών που πέφτει στο τραπέζι. Το πρώτο προέβλεπε την επιβολή φόρου με συντελεστή 30% από το πρώτο ευρώ, το δεύτερο την επιβολή φόρου με συντελεστή 35% στο συνολικό καθαρό εισόδημα και το τρίτο την καθιέρωση μίνι κλίμακας με δυο ή τρία φορολογικά κλιμάκια από 20% έως 35%.
Πάντως σε κάθε περίπτωση οι επαγγελματίες χάνουν το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ. Από τις αλλαγές θα εξαιρεθούν όσοι εργάζονται σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με καθεστώτα συμβάσεων εργασίας και αμείβονται με «μπλοκάκι». Οι συγκεκριμένοι θα συνεχίσουν να φορολογούνται με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, ωστόσο, θα πρέπει να έχουν συμβάσεις με έναν ή δύο εργοδότες. Με την επιβολή συντελεστή 28% στο σύνολο των εισοδημάτων οι αυτοαπασχολούμενοι με ετήσια εισοδήματα μέχρι του επιπέδου των 60.000 ευρώ θα υποστούν πρόσθετες φοροεπιβαρύνσεις, ενώ όσοι αποκτούν εισοδήματα πάνω από το όριο αυτό θα δουν τις επιβαρύνσεις τους να μειώνονται.
2. Ανώνυμες εταιρείες- ΕΠΕ: Με συντελεστή 28% θα φορολογείται το σύνολο των καθαρών κερδών των εταιρειών είτε είναι αδιανέμητα είτε πρόκειται να διανεμηθούν ως μερίσματα. Σήμερα τα αδιανέμητα κέρδη των επιχειρήσεων φορολογούνται με συντελεστή 20% και επιπλέον επιβάλλεται φόρος 25% στα διανεμόμενα κέρδη με αποτέλεσμα η συνολική επιβάρυνση να αυξάνεται στο 42,5%. Με την πρόταση οι φόροι αυξάνονται από 20% σε 28% για όσες επιχειρήσεις δεν διανέμουν μερίσματα, ενώ για όσες διανέμουν προκύπτει φορολογική ελάφρυνση το ύψος της οποίας εξαρτάται από το ποσοστό των διανεμόμενων κερδών επί των συνολικών κερδών.
3. Ο.Ε. - Ε.Ε.: Τα καθαρά εισοδήματα των ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών θα φορολογούνται στο σύνολό τους με συντελεστή 28%. Σήμερα το 50% των κερδών των συγκεκριμένων επιχειρήσεων φορολογούνται με συντελεστή 20% και κατά το υπόλοιπο τμήμα τους με βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, δηλαδή με συντελεστές από 10% έως και 45%, αφού προηγουμένως διαμοιραστεί στους δύο μεγαλύτερους εταίρους ως «επιχειρηματική αμοιβή».

Παράδειγμα
Ανώνυμη εταιρεία με καθαρά κέρδη 100.000 ευρώ. Θεωρούμε ότι έχουν διανεμηθεί όλα τα κέρδη και δεν υπάρχει υποχρέωση σχηματισμού τακτικού αποθεματικού.

Φόρος σήμερα:
  • Φόρος εταιρείας: 100.000 Χ 20% = 20.000 ευρώ.
  • Φόρος στα διανεμόμενα κέρδη: 80.000 Χ 25% = 20.000 ευρώ.
  • Συνολικός φόρος: 40.000 ευρώ. Αντιστοιχεί στο 40% των καθαρών κερδών.

Φόρος με ενιαίο συντελεστή 35%
Φόρος στο σύνολο των κερδών (αδιανέμητα και διανεμόμενα): 100.000 Χ 28%= 28.000 ευρώ. Αντιστοιχεί στο 28% των κερδών. Μείωση φορολογικής επιβάρυνσης κατά 42,8%.

Πηγή: http://www.imerisia.gr

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...