Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2012

Ανα στρέμμα ή ιδιοκτησία ο φόρος στα εκτός σχεδίου


«Στρεμματικό» ή κατ' αποκοπή φόρο «ανά ιδιοκτησία» σε όλα τα αγροτεμάχια, οικόπεδα και κτήματα εκτός σχεδίου, ακόμα και στις αγροτικές καλλιεργούμενες εκτάσεις, το 2013, προβλέπει το κυβερνητικό σχέδιο για την ένταξη όλων των ακινήτων στον νέο ενιαίο φόρο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, σε πρώτη φάση...
ο φόρος στα αγροτεμάχια θα είναι οριζόντιος και μικρός, καθώς δεν υπάρχει από τις αρμόδιες υπηρεσίες καταγραφή των εκτάσεων και αργότερα, μετά την καταγραφή των αναλυτικών στοιχείων από την υποβολή νέου Ε9 από τους ιδιοκτήτες, η φορολογία θα γίνει αναλογική και προοδευτική, ανάλογα με την έκταση και τη θέση των εκτός σχεδίου ακινήτων.
Οπως έλεγε χαρακτηριστικά στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών, «για το 2013 δεν προλαβαίνουμε να εφαρμόσουμε αντικειμενικό σύστημα φορολόγησης των εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού ακινήτων και γι' αυτό θα πάμε σε γραμμική λύση με ένα μικρό ποσό επιβάρυνσης που μπορεί να είναι από 5 μέχρι 10 ευρώ το στρέμμα ή μέχρι 50 ευρώ ανά δικαίωμα ιδιοκτησίας».
Η ηλεκτρονική πύλη θα ανοίξει για λίγους μήνες, προκειμένου οι φορολογούμενοι να δηλώσουν τα ακίνητά τους.
Η ηλεκτρονική πύλη θα ανοίξει για λίγους μήνες, προκειμένου οι φορολογούμενοι να δηλώσουν τα ακίνητά τους. 

Σύμφωνα με το ίδιο στέλεχος, το ακριβές ποσό του φόρου θα προσδιορισθεί μετά την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας στα εκτός σχεδίου και με στόχο το 2013 να εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία τουλάχιστον 500 εκ. ευρώ.

Ο πρώτος λογαριασμός
«Οροφή» τα 50 ευρώ

Σε πρώτη φάση ο φόρος στα αγροτεμάχια θα είναι οριζόντιος και μικρός και θα είναι 5 μέχρι 10 ευρώ το στρέμμα ή μέχρι 50 ευρώ ανά ιδιοκτησία.

Η δεύτερη φάση
Με βάση τις αντικειμενικές η φορολογία το 2014


Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα ανοίξει για διάστημα λίγων μηνών την ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή του E9 από τους φορολογούμενους που κατέχουν ακίνητα εκτός σχεδίου προκειμένου να συμπληρώσουν τα σχετικά στοιχεία ή να διορθώσουν όσα έχουν αναγράψει στο έντυπο Ε9 των προηγούμενων ετών.
«Για το 2013 δεν έχουμε τον χρόνο για να επεξεργασθούμε αναλυτικά τα στοιχεία και να καταρτίσουμε περιουσιολόγιο για τα εκτός σχεδίου ακίνητα, έτσι ώστε να προσδιορισθεί η ακριβής αξία των ακινήτων και γι' αυτό επιλέγουμε τη λύση του κατ' αποκοπή φόρου, αλλά από το 2014 θα έχουμε πλήρη εικόνα και η φορολογία των εκτός σχεδίου θα γίνει με βάση αντικειμενικές τιμές», τόνιζε αρμόδιος παράγοντας.

Παράθυρο εξαίρεσης 
Στην οριζόντια φορολογία θα υπαχθούν τα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, βοσκότοποι, εκτάσεις με φωτοβολταϊκά, αγροτικές αρδευόμενες ή μη εκτάσεις ανεξάρτητα από την έκτασή τους.

Στο υπουργείο Οικονομικών ανοίγουν παράθυρο εξαίρεσης από τον φόρο των μικρών αγροτικών εκτάσεων ανάλογα με τα χρονικά περιθώρια που θα υπάρξουν για το 2013. Σε δεύτερη φάση και αφού καταρτισθεί το ολοκληρωμένο περιουσιολόγιο θα αυξηθούν και θα επεκταθούν σε ολόκληρη τη χώρα οι αντικειμενικές τιμές για τα εκτός σχεδίου κτήματα και σταδιακά θα εξομοιωθούν με τις υπόλοιπες που ισχύουν για τα ακίνητα εντός σχεδίου.
Εκτιμάται ότι το σύστημα θα φθάσει στην πλήρη εφαρμογή προς το τέλος του επόμενου έτους.Τα ακίνητα εκτός σχεδίου θα προστίθενται στην υπόλοιπη περιουσία του φορολογούμενου και το σύνολο θα αποτελέσει τη φορολογητέα βάση για τον προσδιορισμό του νέου ενιαίου φόρου. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος κατέχει ένα αγροτεμάχιο και ένα οικόπεδο εκτός σχεδίου και ταυτόχρονα έχει μια κατοικία και ένα οικόπεδο εντός σχεδίου αυτά θα προστίθενται και επί του αθροίσματος της αξίας τους θα υπολογίζεται ο ενιαίος φόρος.
Για παράδειγμα, αν το αγροτεμάχιο και το οικόπεδο εκτός σχεδίου με βάση τις τιμές που θα προσδιορίσει η Εφορία είναι συνολικής αξίας 50.000 ευρώ και το σπίτι και το οικόπεδο εντός σχεδίου έχουν αξία 300.000 ευρώ, ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης θα φορολογηθεί για αξία 350.000 ευρώ.
Πάντως, δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί η κλίμακα και οι συντελεστές του νέου φόρου, αλλά όλα δείχνουν ότι δεν θα υπάρχει αφορολόγητο όριο και ο φορολογικός συντελεστής θα κυμαίνεται από 0,3% μέχρι και 4% ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του φορολογούμενου.
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ


Πηγή: http://www.ethnos.gr

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...