Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Κέρκυρας


Ανακοινώθηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Κέρκυρας. Στις Δημοτικές Κοινότητες Οθωνών, Ερείκουσας και Μαθρακίου παρέμειναν σύμφωνα με το Νόμο οι ίδιοι Αντιδήμαρχοι, δηλαδή ο Κασίμης Α. Αναστάσιος, ο Αργυρός Ν. Σπύρος και ο Αργυρός Ε. Σπύρος αντίστοιχα.
Οι νέοι αντιδήμαρχοι:

• Διοίκησης: Κωνσταντίνος Νίκου.
• Οικονομικών: Σπυρίδων Μωραΐτης.
• Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης: Γεώργιος Πανταζής.
• Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού: Αλέξανδρος Πουλής.
• Πρωτογενούς Τομέα, Αστικού Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας: Αλέξανδρος Δήμου.
• Χωροταξίας, Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας: Θεοφανία Τσιμπούλη.
• Εμπορίου, Ενέργειας & Βιομηχανίας: Ανδρέας Σαγιάς.
• Καθαριότητας & Ανακύκλωσης: Σπυρίδων Ρίγγας.
• Δημοτικών Ενοτήτων Κερκυραίων, Αχιλλείων, Παρελίων: Βαρβάρα Βλάσση.
• Δημοτικών Ενοτήτων Λευκιμμαίων, Κορισσίων, Μελιτειέων: Αναστάσιος Μοναστηριώτης.
• Δημοτικών Ενοτήτων Εσπερίων, Αγίου Γεωργίου, Παλαιοκαστριτών: Γεράσιμος Φωτεινός.
• Δημοτικών Ενοτήτων Φαιάκων, Κασσωπαίων, Θιναλίων: Χριστίνα Μιχαλάκη.
• Δημοτικής Κοινότητας Μαθρακίου: Σπυρίδων Αργυρός του Ευαγγέλου.
• Δημοτικής Κοινότητας Ερείκουσας: Σπυρίδων Αργυρός του Νικολάου.
• Δημοτικής Κοινότητας Οθωνών: Αναστάσιος Κασίμης.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Πανταζής.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...