Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

Σε λιμενικά δίκτυα / δημοτικά λιμενικά ταμεία ενσωματώνονται τα "ορφανά" λιμάνια


Με στόχο την ανάπτυξη ενός εθνικού λιμενικού συστήματος παρέχεται μέσω του νέου σχεδίου νόμου για την ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου η δυνατότητα συγκρότησης κεντρικών και περιφερειακών λιμενικών δικτύων και τακτοποίησης των λεγόμενων "ορφανών" λιμένων, εκείνων, δηλαδή που δεν έχουν...
μέχρι σήμερα υπαχθεί σε κάποιον οργανισμό λιμένα ή λιμενικό ταμείο.
Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το πολιτικό γραφείο του υπουργού Δημ. Τάξης Ν. Δένδια, λιμένες ή λιμενικές υποδομές και εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης δύνανται να υπαχθούν στην αρμοδιότητα λιμενικών δικτύων ή κρατικών λιμενικών ταμείων ή δημοτικών λιμενικών ταμείων, στην τελευταία περίπτωση με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ναυτιλίας & Αιγαίου, μετά από γνώμη των οικείων δημοτικών συμβουλίων.
Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται η πολυετής εκκρεμότητα λιμενικών εγκαταστάσεων που στερούνταν φορέα διοίκησης και, ταυτόχρονα, των αναγκαίων πόρων και έργων υποδομής για την ανάπτυξή τους.
Η υπαγωγή και συνένωσή τους σε ευρύτερα λιμενικά σχήματα (λιμενικά δίκτυα) παρέχει ευκαιρίες για τη δυναμική και οργανωμένη ανάπτυξή τους προς εξυπηρέτηση των κατοίκων και των τουριστών των, νησιωτικών ιδίως, περιοχών που διαθέτουν τέτοιες λιμενικές εγκαταστάσεις, όπως η περιφέρεια της Κέρκυρας και τα Διαπόντια Νησιά.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...