Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

Εξ αιτίας της εικόνας εγκατάλειψης που παρουσιάζει το ελικοδρόμιο Οθωνών, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εξέδωσε αεροναυτικές αγγελίες (NOTAMS), με αποτέλεσμα το ελικοδρόμιο να λειτουργεί μόνο την ημέρα!!!

Τα ευρήματα της επιθεώρησης που πραγματοποίησε κλιμάκιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στις 14 Δεκεμβρίου 2012 στο ελικοδρόμιο Οθωνών στάλθηκαν στο Δήμο Κέρκυρας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της επιθεώρησης το ελικοδρόμιο παρουσιάζει...
 εικόνα εγκατάλειψης!!!
Τα ευρήματα σύμφωνα με την κατηγορία (Β), όπως η μη λειτουργία των φώτων, της πυρασφάλειας και της μη ύπαρξης ανεμουρίου έχουν άμεση σχέση με την υπηρεσιακή ετοιμότητα του ελικοδρομίου, και εξ αιτίας αυτών η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εξέδωσε αεροναυτικές αγγελίες (NOTAMS), με αποτέλεσμα το ελικοδρόμιο να λειτουργεί μόνο την ημέρα!!!
Τα ευρήματα σύμφωνα με την κατηγορία (Γ) ναι μεν δεν επηρεάζουν την υπηρεσιακή ετοιμότητα του ελικοδρομίου, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε  να αποκατασταθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΥΠΑ και αυτές του Παραρτήματος 14 (Τόμος 2ος) της Σύμβασης του Σικάγο.
Να υπενθυμίσουμε ότι το ελικοδρόμιο είναι χαρακτηρισμένο ως Δημοτικό και ο Δήμος Κέρκυρας όφειλε να είχε μεριμνήσει, ώστε το ελικοδρόμιο να είναι σε υπηρεσιακή ετοιμότητα.
Εφόσον ο Δήμος δεν μερίμνησε για το ελικοδρόμιο Οθωνών, οφείλει να το κάνει τώρα έστω και καθυστερημένα!
Οφείλει άμεσα να αποκαταστήσει τις όποιες βλάβες έχουν προκληθεί στο ελικοδρομίου και να συμμορφωθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις του κλιμακίου της ΥΠΑ, προκειμένου να αποκατασταθεί η υπηρεσιακή ετοιμότητα του ελικοδρομίου.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΑ:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...