Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013

Ερώτηση Άντζελας Γκερέκου για τις αντικειμενικές αξίες στα μικρά νησιά του Ιονίου

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών
 
ΘΕΜΑ: «Προσδιορισμός αντικειμενικών αξιών οικοπέδων σε μικρά νησιά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»
Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κου Μαυραγάνη (ΦΕΚ 1499Β/5-6-2013) καθορίζονται οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου δήμου ή κοινότητας, για τα έτη 2011, 2012 και 2013, σε 457 περιοχές της χώρας όπου δεν εφαρμόζεται...
το αντικειμενικό σύστημα, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων.
Με επιστολή τους στον αρμόδιο Υφυπουργό οι Δήμαρχοι Μεγανησίου, Παξών, Καλάμου, Κάστου, Μαθρακίου, Ερείκουσας και Οθωνών εκφράζουν τη διαφωνία τους με το ύψος των καθορισμένων τιμών, σημειώνοντας ότι οι μέγιστες πραγματικές τιμές υπολείπονται κατά πολύ της απόφασης ενώ δεν είναι αναλογικές προς τις τιμές οικοπέδων άλλων περιοχών με σημαντικά υψηλότερη εμπορική αξία. Υπογραμμίζουν επίσης ότι της εν λόγω απόφασης δεν προηγήθηκε έκφραση γνώμης των δημοτικών συμβουλίων στην περιφέρεια των οποίων βρίσκονται τα ακίνητα, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 261, παρ.4 του Ν.3852/2010. Ζητείται δε η επανεξέταση των τιμών στις παραπάνω περιοχές.
Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Με ποια κριτήρια καθορίστηκαν οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου στις συγκεκριμένες περιοχές,
Εάν προτίθεται να επανεξετάσει την εν λόγω Υπουργική Απόφαση αφού προηγουμένως ζητήσει την έκφραση γνώμης από τα οικεία δημοτικά συμβούλια.
 
Η Ερωτώσα Βουλευτής
Άντζελα Γκερέκου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...