Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013

Το Β' ΜΕΡΟΣ της ενημέρωσης - διαβούλευσης του Δρ Γιάννη Σιώρη με θέμα τη βελτίωση των συνθηκών ελλιμενισμού σκαφών στο λιμάνι Αυλάκια Οθωνών (Videos)

Παρουσιάζουμε το Β' μέρος της ενημέρωσης - διαβούλευσης που έγινε το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Σχολείο Οθωνών από τον Δρ Λιμενολόγο Πολιτικό Μηχανικό Γιάννη Σιώρη, με θέμα τη βελτίωση των συνθηκών ελλιμενισμού των σκαφών στο λιμάνι Αυλάκια Οθωνών.
Δείτε τα  Videos:


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...