Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2013

Διατέθηκε από τον Περιφερειάρχη η πίστωση των 985.000€ για την εκτέλεση έργων στα Διαπόντια Νησιά

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Σπύρου Σπύρου διατέθηκε προς το Δήμο Κέρκυρας η πίστωση των 985.000€ για την εκτέλεση των υποέργων του έργου: "Διαμορφώσεις - Συντηρήσεις - αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων, οδικού δικτύου και κτιρίων Διαπόντιων Νησιών (Οθωνοί - Ερείκουσα - Μαθράκι)" που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, κ.  Κώστα Χατζηδάκη
Δείτε την απόφαση στη διεύθυνση:
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ087ΛΕ-ΠΧ4

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...