Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

Πίστωση 72.084 € προς το Δήμο από τον Περιφερειάρχη για τις οριστικές μελέτες των έργων του λιμανιού "Αυλάκια" Οθωνών και προβλήτας στο "Φύκι"

Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ύψους 72.084,29 ευρώ, για την ολοκλήρωση και προστασία του λιμένα Οθωνών από νότιους και νοτιοανατολικούς ανέμους, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων. Η πίστωση αφορά στην υλοποίηση οριστικών μελετών βελτίωσης συνθηκών ελλιμενισμού σκαφών στο λιμένα «Αυλάκια» Οθωνών. 
Αντικείμενο της Μελέτης:
Τα λιμενικά έργα που θα μελετηθούν αφορούν επεμβάσεις τόσο στις λιμενικές εγκαταστάσεις του καταφυγίου «Αυλακίων» όσο και στον προβλήτα στο «Φύκι».
 Στο λιμένα «Αυλακίων» προβλέπεται προσθήκη - αναβάθμιση των υφιστάμενων τεχνικών λιμενικών υποδομών του καθώς και διαμόρφωση (εκβάθυνση) της λιμενολεκάνης και του διαύλου αυτού. Με τα έργα αυτά αναμένεται να αμβλυνθούν τα προβλήματα που προέκυψαν μετά την πρόσφατη εργολαβία που περιόρισε την λειτουργικότητα και χρηστικότητα του καταφυγίου. 
 Όσον αφορά τον προβλήτα στο «Φύκι» προβλέπεται αναβάθμιση του ημι – κατεστραμμένου προβλήτα με εργασίες επισκευής του κρηπιδωμένου μετώπου του, άρση των εκατέρωθεν φυσικών ογκολίθων και ανακατασκευή των επιστρώσεών του. 
Τα ακριβή χαρακτηριστικά και η έκταση των αναγκαίων λιμενικών και τεχνικών παρεμβάσεων (διαστάσεις, στάθμες θεμελίωσης, κλπ) θα προκύψουν από την εκπόνηση των προς ανάθεση Οριστικών μελετών.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...