Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014

Αλλάζει ο τρόπος εκλογής των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων

Με σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή στις 20 Μαρτίου από τον Υπουργό Εσωτερικών με τίτλο: “Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών”, αλλάζει ο τρόπος εκλογής των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων.
Πρόεδρος πλέον θα είναι ο σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας που έχει λάβει τους...
περισσότερους ψήφους από τον συνδυασμό του Δήμου που πλειοψήφησε.
Αν ο πρώτος σε σταυρούς σύμβουλος αποποιηθεί το αξίωμα του Προέδρου τότε την θέση καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος σύμβουλος σε σταυρούς της Δημοτικής Κοινότητας, του συνδυασμού που πλειοψήφησε στο Δήμο, και ούτω καθεξής.
Αν ο συνδυασμός που πλειοψηφήσει στο Δήμο δεν έχει εκπροσώπηση στη Δημοτική Κοινότητα, τότε Πρόεδρος εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς Σύμβουλος του δευτέρου σε εκλογική δύναμη συνδυασμού στο Δήμο, και ούτω καθεξής.
Αν ο Πρόεδρος ανεξαρτητοποιηθεί από το συνδυασμό της πλειοψηφίας του Δήμου, τότε αυτόματα χάνει την ιδιότητα του Προέδρου, αλλά δεν χάνει την ιδιότητα του σύμβουλου.
Τέλος καταργείται η θέση του Αντιπροέδρου της Δημοτικής Κοινότητας και ορίζεται από τον ίδιο τον Πρόεδρο ο Αναπληρωτής του, από τα μέλη του συμβουλίου.

Ακολουθεί ολόκληρο το προς ψήφιση σχέδιο Νόμου:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...