Κυριακή, 4 Μαΐου 2014

Τέσσερις τελικά οι συνδυασμοί στο Δήμο Κέρκυρας

Τέσσερις  τελικά από τους επτά συνολικά  δημοτικούς συνδυασμούς που είχαν κατατεθεί την περασμένη Κυριακή ανακηρύχθηκαν σήμερα το μεσημέρι από το Πρωτοδικείο Κέρκυρας.
Ειδικότερα, στις δημοτικές εκλογές της 18ης Μαίου στο Δήμο Κέρκυρας θα συμμετέχουν οι :
“Λαική Συσπείρωση”  με υποψήφιο Δήμαρχο τον Μπ. Χαραλάμπους, “Νέα Ριζοσπαστική Κίνηση” με υποψήφιο τον Κ. Νικολούζο, “Κέρκυρα να  Ζεις” με υποψήφιο τον Γ. Τρεπεκλή και “Κερκυραίων Δήμος” με υποψήφια Δήμαρχο τη Μ. Υδραίου.
Εκτός βρέθηκαν οι συνδυασμοί “Κέρκυρα 2020” με υποψήφιο τον Σπ. Σκιαδόπουλο, “Δυνάμεις Αλλαγής” με υποψήφιο τον Μ. Διαβάτη και “Ε4″ με υποψήφιο τον Θ. Μίαρη.
Για την παράταξη “Κέρκυρα 2020″ η απόφαση του δικαστηρίου αναφέρει ότι “ δεν πρέπει να ανακηρυχθεί, καθώς στις δημοτικές κοινότητες Αργυράδων, Νεοχωρίου και Χλομού δηλώνει σε εκάστη εξ αυτών ως υποψηφίους συμβούλους μόνο ένα άτομο, ενώ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 § 2 εδ. β Ν. 3852/2010, ο συνδυασμός είναι νόμιμος, όταν ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων κάθε δημοτικής κοινότητας είναι ίσος με τα 3/5 του αριθμού των μελών του συμβουλίου της. Ειδικότερα ο πληθυσμός των ως άνω δημοτικών κοινοτήτων, σύμφωνα με  απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών , ανέρχεται σε 1.801 για τη δημοτική κοινότητα Αργυράδων, 1.427 για τη δημοτική κοινότητα Νεοχωρίου και 1.643 για τη δημοτική κοινότητα Χλομού, με αποτέλεσμα οι ως άνω δημοτικές κοινότητες να εκπροσωπούνται από πενταμελές συμβούλιο και, ως εκ τούτου, απαιτείται ως ελάχιστος αριθμός υποψήφιων συμβούλων εκείνος των τριών. Ενόψει των ως άνω εκτιθέμενων, δηλώνει υποψηφίους μόνο σε οκτώ (8) δημοτικές κοινότητες αντί των απαιτούμενων κατ’ ελάχιστο αριθμό εννέα (9).  Επισημαίνεται δε ότι η από 30.04.2014 αίτηση του ως άνω υποψηφίου Δημάρχου, Σπυρίδωνος Σκιαδόπουλου, τείνουσα σε τροποποίηση του περιεχομένου της δήλωσης κατάρτισης, είναι εκπρόθεσμη και ως εκ τούτου απαράδεκτη και δε δύναται να ληφθεί υπόψη, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, διότι υποβλήθηκε την 30.04.2014, ήτοι μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης από το άρθρ. 19 § 7 Ν. 3852/2010 καταληκτικής προθεσμίας, που εν προκειμένω είναι η 12η βραδινή της 27.04.2014.
Ως εκ περισσού δε, αναφέρεται ότι με τη δήλωση του ως άνω συνδυασμού τίθενται υποψηφιότητες και στις μη υφιστάμενες τοπικές κοινότητες «Αγίου Ιωάννη», «Αγίου Παντελεήμονα», «Άφρας» και «Κάτω Γαρούνας», οι οποίες ήδη συνιστούν δημοτικές κοινότητες, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 15510/15.04.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών”.
Για τον συνδυασμό «ΕΝΕΡΓΟΙ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ, ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ (Ε4) ΚΕΡΚΥΡΑΣ», με υποψήφιο Δήμαρχο το Θεόδωρο Μίαρη το Πρωτοδικείο έκρινε ότι  “δεν πρέπει να ανακηρυχθεί, διότι, υποβλήθηκε εκπροθέσμως η δήλωση κατάρτισης του ως όπως προκύπτει από τις οικείες από 27.04.2014 και 28.04.2014 αποδείξεις παραλαβής δικαιολογητικών του Πρωτοδικείου Κέρκυρας- και συγκεκριμένα, αφενός στις 23.48 της 27.04.2014 υποβλήθηκε μόνο η πρώτη σελίδα της προρρηθείσας δήλωσης, στην οποία δεν αναγράφονταν οι υποψήφιοι, μετά του φακέλου των δικαιολογητικών, αφετέρου δε στις 00.03 της 28.04.2014 υποβλήθηκε το ολοκληρωμένο έγγραφο της δήλωσης, όπως το περιεχόμενο αυτής προβλέπεται στον οικείο νόμο”.
Επιπρόσθετα  για το συνδυασμό «ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΛΛΑΓΗΣ», με υποψήφιο Δήμαρχο το Μιχάλη Διαβάτη η απόφαση του πρωτοδικείου αναφέρει ότι  “δεν πρέπει να ανακηρυχθεί, διότι, , υποβλήθηκε εκπροθέσμως η δήλωση κατάρτισης του ως – όπως προκύπτει από τις οικείες από 27.04.2014 και 28.04.2014 αποδείξεις παραλαβής δικαιολογητικών του Πρωτοδικείου Κέρκυρας- και συγκεκριμένα, αφενός στις 23.58 της 27.04.2014 υποβλήθηκε μόνο φάκελος δικαιολογητικών, χωρίς δήλωση κατάρτισης, αφετέρου δε στις 00.05 της 28.04.2014 υποβλήθηκε ένας κατάλογος σαράντα εννέα (49) ονομάτων υποψηφίων μόνο στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Κέρκυρας, μη εμπεριέχων σε κάθε περίπτωση υποψηφιότητες για δημοτικές και τοπικές κοινότητες, όπως ορίζεται στον οικείο νόμο.
Καταθέτουν ενστάσεις
Οπως έγινε γνωστό μετά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου, οι συνδυασμοί που βρέθηκαν εκτός  εκλογών θα υποβάλουν ενστάσεις μέσα στα χρονικά περιθώρια που τους δίνει ο νόμος.
Και οι 10 στη Περιφέρεια
Αντίθετα με το Δήμο και οι δέκα συνδυασμοί που κατέθεσαν τα σχετικά δικαιολογητικά και τη λίστα υποψηφίων για την Περιφέρεια Ι.Ν. κρίθηκε ότι  εμπεριέχουν όλες τις  εκ του νόμου προυποθέσεις και έτσι συμμετέχουν κανονικά στις περιφερειακές εκλογές της 18ης Μαίου.
Στους Παξούς
Και οι δύο συνδυασμοί που κατέθεσαν υποψηφίους στο Δήμο Παξών συμμετέχουν κανονικά με απόφαση του τριμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας.
Είναι οι:
Α) «ΠΑΞΟΙ: ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ», με υποψήφιο Δήμαρχο τον Μπογδάνο Σπυρίδωνα (Κουλούλο) του Χαράλαμπου.
Β) «ΠΑΞΙΝΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ», με υποψήφιο Δήμαρχο το Βλαχόπουλο Σπυρίδωνα (Κωτσιό) του Βασιλείου.

Πηγή:  http://www.corfutime.gr/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...