Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

Διαμαρτυρία Αντιδημάρχων Διαπόντιων Νησιών

Οι κάτοικοι των Διαποντίων Νήσων αποφάνθηκαν με την ψήφο τους, σε ποιους εμπιστεύονται να τους εκπροσωπήσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο του Πολυνησιακού Καλλικρατικού Δήμου Κέρκυρας.
Ο υποτιθέμενος όμως «Δημοκρατικός» Καλλικράτης αυθαίρετα αποφασίζει ότι τα Διαπόντια πρέπει να διοικηθούν βάση των αποτελεσμάτων της εκλογικής αναμέτρησης από τη μειοψηφία και στις τρεις Δημοτικές Κοινότητες και σε κάποιες περιπτώσεις...
από ανθρώπους που όχι μόνο δεν είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των Δημοτικών Κοινοτήτων αλλά ούτε έχουν επισκεφτεί τα νησιά.
Πιστεύουμε ότι αυτό που συμβαίνει είναι παράληψη και προχειρότητα του Καλλικράτη, άκρως αντισυνταγματική και αντιδημοκρατική, δηλαδή τα νησιά να διοικούνται από εκλεγμένους των μειοψηφησάντων συνδυασμών και όχι των πλειονοψηφησάντων των Δημοτικών τους Ενοτήτων. Αυτό είναι ένα από τα πολλά ευτράπελα του Καλλικράτη που άμεσα θα πρέπει να διορθωθεί.
Ο Δήμος Κέρκυρας αποτελείται από τέσσερα νησιά με διαφορετικές οντότητες, την Κέρκυρα, το Μαθράκι, τους Οθωνούς και την Ερείκουσα. Αποτελεί παραβίαση της αρχής της ισότητας όταν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όσοι δεν είναι ίσοι.
Ας βγουν, λοιπόν, να το πουν ευθέως, ότι δεν χρειάζεται οι ακρίτες αυτών των μικρών νησιών να ψηφίζουν!
Αποφασίζουν γι' αυτούς οι κάτοικοι της Κέρκυρας.

Οι Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Αργυρός Ε. Σπυρίδων Αργυρός Ν. Σπύρος, Κασίμης Αναστάσιος.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...