Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

73.000€ για την φωτοσήμανση εξ αρχής του Λιμανιού Αυλάκια!

Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιόνιων Νησιών, που έγινε στη Λευκάδα στις 27 Ιουλίου 2014, αποφασίστηκε η χρηματοδότηση εξ αρχής της  φωτοσήμανσης του λιμανιού  Αυλάκια Οθωνών, με το ποσό των 73,000€, από το Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας!
Να σημειωθεί ότι η αρχική φωτοσήμανση του λιμανιού, που χρηματοδοτήθηκε από...
το ΕΣΠΑ, ήταν περιπετειώδης, αφού  η αρχική μελέτη του έργου προέβλεπε 2 φωτοσημαντήρες, ενώ εκ των υστέρων η Υπηρεσία Φάρων απαίτησε, και ορθώς αφού πρόκειται για δίαυλο, την προμήθεια τεσσάρων φωτοσημαντήρων!
Η προμήθεια των δυο επιπλέον φωτοσημαντήρων έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία την Π.Ε. Κέρκυρας και η αγορά τους εξελίχθηκε σε "αγορά του αιώνα", αφού χρειάστηκε χρόνος πέραν του ενός έτους προκειμένου να ολοκληρωθεί!
Αμέσως μετά την τοποθέτησή τους, και με την πρώτη θαλασσοταραχή, άλλοι φωτοσημαντήρες μετατοπίστηκαν από τη θέση τους και άλλοι ξεβράστηκαν στα βράχια!
Ευχή μας αυτή τη φορά η προμήθεια των φωτοσημαντήρων να γίνει σε σύντομα χρονικό διάστημα, όπως και η ασφαλής πόντισή τους!

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...