Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014

Παραμεθόριος περιοχή τα Διαπόντια Νησιά - Σε ιδιώτες οι φάροι !

Στην κατηγορία των παραμεθόριων περιοχών (με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε σχέση με το καθεστώς που διέπει αγοραπωλησίες ακινήτων κλπ.), εντάσσονται τα Διαπόντια Νησιά (Οθωνοί, Ερεικούσσα, Μαθράκι), σύμφωνα με διατάξεις νομοσχεδίου που κατατέθηκε χτες από το Υπουργείο Άμυνας.
Συγκεκριμένα, στο σχέδιο νόμου «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις», που κατέθεσε χτες στο Κοινοβούλιο η αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας Φ. Γεννηματά, το άρθρο 43 εντάσσει στην κατηγορία...
«παραμεθόριες περιοχές» (πέραν των Νομών Δωδεκανήσου, Έβρου, Θεσπρωτίας, Καστοριάς, Κιλκίς, Λέσβου, Ξάνθης, Πρέβεζας, Ροδόπης, Σάμου, Φλώρινας και Χίου, των νήσων Θήρας και Σκύρου και επαρχιών των πρώην Νομών Δράμας, Ιωαννίνων, Πέλλης και Σερρών) και τα προαναφερόμενα διαπόντια νησιά. Οι λόγοι, όπως αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση του νομοσχεδίου, «ανάγονται σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας και είναι απόρρητοι».
Σύμφωνα με τις προωθούμενες διατάξεις, «απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία εν ζωή με την οποία συνιστάται υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με ιθαγένεια ή έδρα εκτός των κρατών - μελών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα, που αφορά ακίνητα, κείμενα στις παραμεθόριες περιοχές, καθώς και η μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή η μεταβολή του προσώπου εταίρων εταιρειών οποιασδήποτε μορφής που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα στις περιοχές αυτές».
 Τέλος, το νομοσχέδιο ανοίγει το δρόμο για την είσοδο ιδιωτών στο λεγόμενο «φαρικό δίκτυο» της χώρας. Στο άρθρο 20 με τίτλο «Σύστημα αναδοχής φάρων», αναφέρεται: «Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει η Υπηρεσία Φάρων (σ.σ.: υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού) καλούνται φυσικά ή νομικά πρόσωπα να αναλάβουν χωρίς αμοιβή υποχρέωση εκτέλεσης εργασιών ή κάλυψης δαπανών εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευής ή ανάδειξης ενός ή περισσότερων φάρων για ορισμένο χρονικό διάστημα. Τα πρόσωπα που επιλέγονται ανακηρύσσονται Ανάδοχοι Φάρου και αποκτούν δικαιώματα σχετικά με την επικοινωνιακή τους προβολή και τη χρήση του φάρου»...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...