Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Ταφόπλακα σε έργο στα Διαπόντια, προϋπολογισμού 1.100.000,00€, έβαλε με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Β. Καββαδία!

Πρόκειται για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση τριών ΧΑΔΑ και προμήθεια εξοπλισμού προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς απορριμμάτων των Διαποντίων Νήσων μετά το κλείσιμο των ΧΑΔΑ», που εντάχτηκε στο πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” του ΕΠΠΕΡΑΑ με την με αρ. πρωτ. 117620/26-03-2012 απόφαση του Γ.Γ. Υδάτων (ΑΔΑ: Β4ΒΟ0-ΖΟ2 ), ύστερα από πρόταση της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής.
Το έργο θα εκτελούταν με τρία υποέργα:

1ο Υποέργο: Μελέτες περιβαλλοντικής αποκατάστασης ΧΑΔΑ Διαποντίων Νήσων, προϋπολογισμού 35.000,00 €.
2ο Υποέργο: Έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ Διαποντίων Νήσων, προϋπολογισμού 515.000,00 €.
3ο Υποέργο: Εξοπλισμός προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς απορριμμάτων των Διαποντίων Νήσων, προϋπολογισμού 550.000,00 €.

Για το πρώτο υποέργο υπογράφτηκε σύμβαση εκπόνησης των μελετών με μελετητικό γραφείο στις 20-12-2013 και προέβλεπε συνολική προθεσμία περαίωσης 90 ημερών, με συμβατική λήξη στις 19/03/2014.
Ο ανάδοχος με αίτησή του, ζήτησε παράταση προθεσμίας τεσσάρων μηνών, έως 19/07/2014, καθ’ ότι αν και υπέβαλε εμπρόθεσμα τις Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (1η φάση μελέτης) η έγκρισή τους καθυστέρησε λόγω των επαναλαμβανόμενων απεργιακών κινητοποιήσεων του Δήμου Κέρκυρας.
Η εν λόγω παράταση εγκρίθηκε από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. (οικ. 127753 / 07-07-2014) και το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας (αρ. Απόφασης : 19-356 / 08-08-2014).
Η έγκριση των Τεχνικών Μελετών Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης από την Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιονίου, έγινε με το υπ’ αρ. 61085/27-8-2014 έγγραφό τους, γεγονός που συνεπάγεται ότι και οι οριστικές Μελέτες δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθούν έως τις 19/07/2014.
Με το υπ’ αρ. οικ. 53340/17-07-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προς την Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. ζητήθηκε η έγκριση 2ης παράτασης του έργου για τρεις μήνες, ήτοι μέχρι 19/10/2014.
Η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. ενέκρινε την 2η παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 19 / 10 / 2014 (Αρ. πρωτ. Δ.Κ. 65808/18-9-2014).

Έρχεται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 4 Νοεμβρίου 2014 για έγκριση της παράτασης, και ενώ η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου εισηγείται "την χορήγηση παράτασης τριών μηνών, έως τις 19/10/2014", προκειμένου να ολοκληρωθεί το συμβατικό  αντικείμενο, ο καθ’ ύλην αρμόδιος Αντιδήμαρχος και εισηγητής του θέματος πρότεινε να μη δοθεί η αιτούμενη παράταση και να λυθεί η συνεργασία με τον μελετητή, διότι κατά την άποψή του δεν εκτέλεσε την εργασία στον προβλεπόμενο χρόνο αφενός, αφετέρου δεν μπορεί να θέτει ως αιτία τις απεργιακές κινητοποιήσεις!
 
Τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία και με την ψήφο των τριών Αντιδημάρχων των Διαπόντιων Νησιών:
  • Τη μη χορήγηση της αιτούμενης 2ης παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης ΧΑΔΑ Διαποντίων Νήσων» στη σύμπραξη Μελετητικών Γραφείων «Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος - Πηνελόπη Τσίρα - Μ. Αποστολάκη & Συνεργάτες», έως 19/10/2014.
  • Τη λύση της σύμβασης με τη σύμπραξη Μελετητικών Γραφείων «Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος - Πηνελόπη Τσίρα - Μ. Αποστολάκη & Συνεργάτες» ως αναδόχου του έργου «Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης ΧΑΔΑ Διαποντίων Νήσων», επειδή δεν εκτέλεσε την εργασία στον προβλεπόμενο χρόνο αφενός, αφετέρου δεν μπορεί να θέτει ως αιτία τις απεργιακές κινητοποιήσεις.
Το να τινάζεις στον αέρα ένα έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προϋπολογισμού 1.100.000,00€, το οποίο θα έλυνε το πρόβλημα διαχείρισης των αποβλήτων των Διαπόντιων Νησιών και θα αποκαθιστούσε τις υπάρχουσες χωματερές σε αυτά, χωρίς να επιβαρύνει το Δήμο με ούτε ένα ευρώ, δύο τινά μπορεί να συμβαίνουν:
  • Ή έχεις άγνοια για την υλοποίηση και τις δεσμεύσεις των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, οπότε πήγαινε σπίτι σου,
  • Ή έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου, την αλλαγή στο σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων στα Διαπόντια Νησιά, που ήταν η ίδρυση σταθμών μεταφόρτωσης και η μεταφορά τους στην Κέρκυρα.
Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά μπορούν να δώσουν μόνο: ο Δήμαρχος, ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και οι Αντιδήμαρχοι των Διαπόντιων Νησιών.
Δείτε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου:

   ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΑΔΑ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...