Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Με κλήρωση ο ανάδοχος των φωτοσημαντήρων του λιμανιού Αυλάκια Οθωνών!

 Στις 28-11-2014 διεξήχθη ο πρόχειρος διαγωνισμός του έργου «ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΟΘΩΝΩΝ» στον οποίο συμμετείχαν δύο ( 2 ) διαγωνιζόμενοι οι Κ/Ξ Μ. ΜΙΑΡΗΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε. - Σ.ΦΑΡΟΥΓΓΙΑΣ και η ΞΕΝΟΤΕΚ Α.Ε. και προσέφεραν το ίδιο ποσοστό έκπτωσης...
ήτοι 1,00%.


Έτσι με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών αποφάσισε την διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης, κατόπιν προσκλήσεως των δύο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων  που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές, μετά από σχετική πρόσκληση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας.

Δείτε την απόφαση εδώ:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...