Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 450 μόνιμες προσλήψεις στη ΔΕΗ. Μια θέση για το σταθμό παραγωγής Οθωνών

Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη από το ΑΣΕΠ, για δημοσίευση, η 3Κ/3025 Προκήρυξη, που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας 450 θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη ΔΕΗ ΑΕ.
Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στo παρακάτω συνοδευτικό αρχείο...                        (Πίνακας Θέσεων).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...