Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015

Στις "καλένδες" η πόντιση των νέων φωτοσημαντήρων στο λιμάνι Αυλάκια Οθωνών!


Στις "καλένδες" παραπέμπεται η πόντιση των νέων φωτοσημαντήρων στο λιμάνι Αυλάκια Οθωνών, και αυτό λόγω της εκ των υστέρων συνολικής απόρριψης της μελέτης του έργου από την Υπηρεσία Φάρων, και αφού το έργο είχε δημοπρατηθεί και ανατεθεί από την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας!
Το νέο σήριαλ πόντισης των νέων φωτοσημαντήρων στο λιμάνι ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2014, όταν επί θητείας της  προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής, το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε...
το ποσό 73.000€ από Εθνικούς Πόρους, για την προμήθεια και πόντιση των νέων φωτοσημαντήρων στο λιμάνι Αυλάκια Οθωνών.
Η μελέτη του έργου συντάχτηκε και εγκρίθηκε από την τωρινή Περιφερειακή Αρχή στις 11-09-2014.
Παράλληλα ορίστηκε ο πρόχειρος διαγωνισμός στις 11-11-2014, ο οποίος ήταν άγονος, αφού κανένας ενδιαφερόμενος δεν προσήλθε σε αυτόν.
Ορίστηκε  νέα ημερομηνία διαγωνισμού στις 28-11-2014, στον οποία προσήλθαν (2) διαγωνιζόμενοι που προσέφεραν το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 1%.
Τελικά ο ανάδοχος του έργου αναδείχτηκε με κλήρωση, ύστερα από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Εκ των υστέρων ενημερώνεται  η  Υπηρεσία Φάρων για την υλοποίηση του έργου και ζητά από την Περιφερειακή Αρχή την μελέτη του έργου.
Ύστερα από έλεγχο, η μελέτη του έργου απορρίπτεται εξ ολοκλήρου, ως μη σύμφωνη με τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας Φάρων!!

Αυτό σημαίνει σύνταξη νέας μελέτης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας Φάρων και πιθανόν νέα δημοπράτηση του έργου!

Ως προς την πόντιση των νέων ποντοσημαντήρων, η πόντιση τους αναβάλλεται πιθανόν για το επόμενο καλοκαίρι και έχει ο θεός......

Για γέλια ή για κλάματα η όλη ιστορία;Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...